Kommentar: prövning av affären mellan EasyPark AB och Inteleon AB

Konkurrensverket har idag kommunicerat att de begär att pröva affären mellan EasyPark AB och Inteleon AB, företaget bakom den digitala parkeringstjänsten SMS Park.

 

Johan Birgersson, VD EasyPark Group, kommenterar informationen:
“Vi förstår om verket vill bilda sig en uppfattning om branschen, då den liksom många andra branscher har genomgått en snabb digitalisering de senaste åren. Vi står självklart till fullt förfogande i processen och känner oss trygga i vårt agerande.”

 

“Medan processen fortgår kommer kunder och partners inte märka någon skillnad från tidigare. Precis som förut kommer bolagen att leverera på sina respektive åtaganden på marknaden. Kunder och partners som hoppats få möjlighet att utnyttja det samlade tjänsteutbudet ber vi tålmodigt invänta myndighetens prövning.

 

Uppdatering, 23 mars 2020:

Konkurrensverket godkänner Easyparks förvärv av Inteleon.

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna Easyparks förvärv av Inteleon utan åtgärd.

 

Back